SAMUEL MAYKAPAR'IN ÇOCUKLAR/GENÇLER İÇİN BESTELEDİĞİ PİYANO ESERLERİ
PIANO PIECES FOR CHILDREN/YOUTH COMPOSED BY SAMUEL MAYKAPAR

Author : Kamer BAŞ - Belir TECİMER
Number of pages : 331-341

Abstract

Piyano literatürünün önemli bir kısmını çocuklar/gençler için bestelenen eserler oluşturmaktadır. Müzik tarihi içerisinde bazı büyük besteciler, çocukların/gençlerin eğitilmesi için eserler ve albümler bestelemişlerdir. Genç piyanistlerin eğitimi için kullanılan bu eserler, piyano literatürü içerisinde büyük önem taşımaktadır. Maykapar da Rus müzik eğitimine besteleri ve bilimsel çalışmaları ile katkıda bulunmuş piyanist, besteci ve eğitimcidir. Rus piyano literatüründe sık kullanılan bu eserler, farklı çalma tekniklerini içerisinde barındırması ve çocukların hayal dünyasına hitap etmesi ile göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, Maykapar'ın hayatına yer verilmiş, ilgili araştırmalar taranmıştır. Bestecinin ulaşılabilen 4 albümünden , romantik tarzda ve şarkı formunda bestelenmiş 11 eser seçilmiş, incelenmiş ve bu eserlerin önemi vurgulanmıştır.

Keywords

Piyano eserleri, Maykapar, çocuklar için bestelenmiş piyano eserleri.

Read:769

Download: 309