ORKESTRA VE ODA MÜZİĞİ EĞİTİM REPERTUARI SORUNUNA YÖNELİK PİYANODAN YAYLI ÇALGILAR ORKESTRASINA AKTARIM (TRANSKRİPSİYON) MODELLERİ
TRANSCRIPTION MODELS FROM PIANO TO STRING ORCHESTRA BASED ON THE PROBLEM OF EDUCATIONAL REPERTOIRE IN ORCHESTRA AND CHAMBER MUSIC

Author : Ömer Bilgehan SONSEL - Mehmet EFE - Selçuk BİLGİN
Number of pages : 246-262

Summary

Bir müzik eğitimcisinin sahip olması gereken en temel özelliklerden biri kendini müzikle ifade edebilmesidir. Eğitimcinin çalgı çalması, kendini çalgı üzerinden müziksel yolla ifade etmesi için önem kazanmaktadır. Bireysel çalıcılığının iyi olmasının yanı sıra birlikte müzik yapma becerisi eğitimci açısından beklenen en önemli özelliklerdendir. Bireysel çalıcılığında belli bir noktaya gelen eğitimci adayı bireyler, orkestra ve oda müziği eğitimi sayesinde birlikte müzik yapabilme fırsatı bulurlar. Bu tarz eğitim orkestraları için ise repertuar oldukça sınırlı kalmaktadır. Orkestra repertuarları genellikle büyük senfonik orkestralara veya ileri düzeyde müzik yapabilen oda orkestralarına yöneliktir. Eğitim orkestraları için ortaya çıkan bu repertuar açığına yönelik güncel çalışmalar yapılması, eğitim müziği bestelemenin işlevsel bir koludur. Hem günceli yakalayabilmek, hem de mevcut eseri eldeki orkestraya adapte edebilmek, müzik eğitiminin en önemli alan açıklarından biridir. Bestecilik, başlı başına yeni bir yaratım alanı olarak karşımıza çıkarken, eğitim müziği besteciliği daha teknik bir alanı ifade etmektedir. Bir müzik eğitimcisinin orkestrasyon aktarımı yapabilmesi için çalgı bilgisi, orkestrasyon bilgisi, müziksel işitme yeteneği, armoni bilgisi ve eşlik bilgilerine hakim olması ve bu konuda uygun örnekleri inceleyip tüketmiş olması gerekmektedir. Bu çalışmada, müzik eğitimcilerinin piyano için yazılmış müziklerin yaylı çalgılar orkestrasına aktarımında izleyebilecekleri yöntem ve tekniklere yer verilmiştir. Model önerileri, F. F. Chopin - Waltz in B minor eseri üzerinden gösterilmiştir. İki keman, viyola ve viyolonsel için düzenleme önerileri 9 farklı model ile listelenmiştir.

Keywords

Yaylı Çalgılar Orkestrası, Transkripsiyon, Oda Müziği, Eğitim Müziği Besteleme.

Read:732

Download: 271