ISSN:2148-2489

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAZİNEDAR MESCİDİ ONARIMLARI HAKKINDA BİR BELGELEME


Eskişehir Sivrihisar İlçesi Tarihi kent dokusunu günümüze kadar koruyabilmiş Türkiyede’ki nadir yerleşimlerimizden birisidir.Yine Sivrihisar Yunus Emre,Nasreddin Hoca ve Sinan Paşa gibi bir çok Türk büyüğünün doğup büyüdüğü kabul edilen bir şehrimizdir. Anadolu Selçuklu dönemi ve Karamanoğlu Beyliği döneminde önemli bir Türk Yerleşim yeri olan Sivrihisar bu önemini kısmen de olsa Osmanlı döneminde de korumuştur. Günümüzde Hazinedar Mescidi Sivrihisar’ın en önemli anıtsal yapılarından biridir.. Bu çalışmada Hazinedar Mescidinin tanıtımı, katolog yönteminde başlıklar oluşturularak verilmeye çalışılmıştır.Amacımız Mescidin ;Yeri,Adı,Banisi,Tarihi,Planı,Süsleme gibi özelliklerinin yanısıra ,yapının inşaa edildiği günden bugüne geçirdiği değişimlerin tespitidir.Ancak Kitabe ve Vakfiye gibi tarihi bilgilere ulaşmamızı kolaylaştıracak unsurların olmaması 20.yüzyıl öncesi onarımları tespit edebilmemizde sıkıntı yaratmıştır.Elde ettiğimiz belge ve bilgiler daha çok Cumhuriyet dönemine aittir.


Keywords


Sivrihisar,Hazinedar Mescidi,Türk Mimarisi,Selçuk,Osmanlı,Eskişehir

Author: Erol ALTINSAPAN - Sinan ÜNAL
Number of pages: 1-25
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36787
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.