ISSN:2148-2489

KLEOPATRA’NIN ROMA İLE OLAN İLİŞKİLERİ VE ACTİUM SAVAŞI


İskender’in MÖ. 332 yılında Mısır’a gelmesi ile Helenistik dönem başlamış, MÖ. 323’teki ani ölümü ardından fethettiği topraklar ardılları arasında büyük mücadelelerle paylaşılmıştır. İskender’in yakın arkadaşı ve generali olan Ptolemaios, İskender’in ölümü ardından MÖ. 305 yılına kadar satrap olarak hüküm sürdüğü Mısır’da krallığını ilan etmiş ve Helenistik dönemin en uzun ömürlü olan devletinin kralı olmuştur. XII. Ptolemaios’un kızı Ptolemaiosların son kraliçesi olan VII. Kleopatra, Mısır’ın siyasi, sosyal ve ekonomik tarihinde araştırılan ve merak edilen önemli bir isim olmuştur. Kleopatra’yı diğer kral ve kraliçelerden farklı kılan dış siyasette kendi topraklarını korumak adına izlediği politikalardır. MÖ. 31 yılında Marcus Antonius ile birlikte Octavianus’a karşı kaybettiği deniz muharebesi artık Kleopatra’nın tarih sahnesinden silineceğinin açık bir göstergesi olmuştur. Bu çalışmamızda Kleopatra’nın Mısır’daki yeri, Roma ile olan ilişkileri ve ölümü hakkında bilgi verilecektir.


Keywords


Mısır, Ptolemaios, Marcus Antonius, Kleopatra, Actium

Author: Erdoğan GÜRBÜZ - Ümran Ozan KARAHAN
Number of pages: 265-276
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36780
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.