SANAYİ 4.0’IN GELECEK NESİLLERE TAŞINMASINDA Z KUŞAĞININ ROLÜ
THE ROLE OF GENERATION Z IN THE TRANSFER OF INDUSTRY 4.0 TO THE NEXT GENERATIONS

Author : Naci Atalay DAVUTOĞLU
Number of pages : 329-340

Summary

Dördüncü Sanayi Devrimi fabrikalardaki makineler, bilgisayarlar, sensorlar ve diğer entegre bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunarak, insanlardan neredeyse tamamen bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize eden kavrama denir. Z Kuşağı ise 2000-2030 arası doğan ve altın nesil ya da alfa kuşağı olarak ifade edilen kuşaktır. Çalışmada geleceğin teknolojisi sayılan Sanayi 4.0 kavramını yeni nesillere aktaracak, kavrama uygun yeni davranış kalıplarını ve hizmet standartlarını biçimlendirecek Z kuşağının biçimleyici rolünü vurgulamaktır. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgiler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu çalışmalar ışığında Z Kuşağının betimleyici yönü ön plana çıkarılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda her ne kadar Sanayi 4.0 ve Z kuşağı ilişkisi irdelenmemesine rağmen her iki konunun birbirleriyle ilişkisinin olduğu öngörülmektedir. Bu çalışmanın bundan sonraki araştırmalara öncülük edeceği düşünülmektedir.

Keywords

Sanayi 4.0, Sanayi 4.0’ın Bileşenleri, Kuşak, Z Kuşağı.

Read:750

Download: 270