ISSN:2148-2489

SANAYİ 4.0’IN GELECEK NESİLLERE TAŞINMASINDA Z KUŞAĞININ ROLÜ


Dördüncü Sanayi Devrimi fabrikalardaki makineler, bilgisayarlar, sensorlar ve diğer entegre bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunarak, insanlardan neredeyse tamamen bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize eden kavrama denir. Z Kuşağı ise 2000-2030 arası doğan ve altın nesil ya da alfa kuşağı olarak ifade edilen kuşaktır. Çalışmada geleceğin teknolojisi sayılan Sanayi 4.0 kavramını yeni nesillere aktaracak, kavrama uygun yeni davranış kalıplarını ve hizmet standartlarını biçimlendirecek Z kuşağının biçimleyici rolünü vurgulamaktır. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgiler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu çalışmalar ışığında Z Kuşağının betimleyici yönü ön plana çıkarılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda her ne kadar Sanayi 4.0 ve Z kuşağı ilişkisi irdelenmemesine rağmen her iki konunun birbirleriyle ilişkisinin olduğu öngörülmektedir. Bu çalışmanın bundan sonraki araştırmalara öncülük edeceği düşünülmektedir.


Keywords


Sanayi 4.0, Sanayi 4.0’ın Bileşenleri, Kuşak, Z Kuşağı.

Author: Naci Atalay DAVUTOĞLU
Number of pages: 329-340
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36771
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.