GÜNÜMÜZ İLLÜSTRASYON SANATI VE GELENEKSEL İLLÜSTRASYONDA SIRA DIŞI YAKLAŞIMLAR
CONTEMPORARY ART OF ILLUSTRATION AND EXTRAORDINARY APPROACHES IN TRADITIONAL ILLUSTRATION

Author : Merve ERSAN - Birsen ÇEKEN
Number of pages : 318-328

Summary

İllüstrasyon, en geniş anlamıyla bir düşünceyi, fikri, metni ya da olayı tasvir eden resimlemedir. Bir illüstrasyon, kullanıldığı alana göre ya da yapıldığı tekniğe göre sınıflandırılabilir. İllüstrasyonun başarısı izleyicide uyandırdığı duygu ve düşüncenin yanı sıra görselleştirdiği fikri ya da mesajı ne kadar iletebildiğiyle ilintilidir. Bu noktada, illüstrasyon yapılırken kullanılacak tekniğin, görselleştirilen konunun kavramsal altyapısını desteklemesi mesajı iletme yetisini güçlendirir. “Dokunsal illüstrasyon” olarak tanımlanan bire bir temas içeren el yapımı illüstrasyonlar günümüz görsel kültürünün en çarpıcı örneklerindendir. Bire bir temas, tasarım teorisinde insan görselliği dahilinde erişilebilir olanı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Dokunsal illüstrasyon görsel alanda sunduğu yenilikçi çözümler ile kâğıt, metal, plastik, kumaş gibi her tür malzemenin kullanılabildiği ve günümüzde birçok illüstratörün faydalandığı oldukça geniş bir malzeme ve teknik yelpazesidir. Özellikle reklam ve editoryal tasarım çalışmalarında sıklıkla kullanılan dokunsal illüstrasyonlar yoğun ve zahmetli bir çalışma gerektiren işçilik, teknik, malzeme ve stillerin sonucu ortaya çıkar. Bu araştırmada geleneksel illüstrasyonun görsel dilini çağdaş bir şekilde zenginleştiren 3 boyutlu dokunsal illüstrasyon teknikleri ve bu tekniklerin illüstratif anlatımı güçlendirmedeki işlevleri araştırılmıştır.

Keywords

illüstrasyon teknikleri, geleneksel illüstrasyon, dokunsal illüstrasyon,

Read:737

Download: 254