ISSN:2148-2489

HORLATMALI DİLLİ KAVAL ve İCRÂ TEKNİKLERİ


Horlatmalı dilli kaval, ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde icrâ edilen bir kaval çeşididir. Trabzon, Bolu ve Tokat’ta daha sık görülmektedir. Ancak çalgı ekseriyetle mahalli boyutta icrâ edilmektedir. Profesyonel müzik ortamlarında yaygınlaşması için çalgıya ait fiziksel özelliklerinin iyi şekilde belirlenip yapıma yönelik geliştirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmada söz konusu bölgelerde kullanılan bu kaval çeşitlerinin gerek fiziki yapıları bakımından gerekse icrâ teknikleri bakımından benzerliklerinin ve farklılıklarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu çalışma literatürde bulunan sınırlı sayıda araştırmaya kaynak sağlaması bakımından önemlidir. Araştırmada kaynak tarama, analiz ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de kullanılan kaval çeşitleri, örneklemini ise Karadeniz bölgesinde icrâ edilen horlatmalı dilli kavallar oluşturmaktadır. Sonuç olarak söz konusu bölgelerde kullanılan kaval tiplerinin, fiziksel yapı özellikleri bakımından barındırdıkları farkların, icrâ tekniği açısından çalgıdaki parmak pozisyon kullanımlarını doğrudan etkilediği anlaşılmıştır. Kromatik dizi yapıya sahip horlatmalı dilli kavalların parmak pozisyonu kullanımları açısından daha zengin olduğu görülmüştür.


Keywords


Kaval, Horlatmalı Dilli Kaval, Mahalli İcrâ

Author: Aytunç AYDIN
Number of pages: 303-317
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36766
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.