İNŞAAT İŞLERİNDE MEYDANA GELEN SÜREKSİZ BOŞLUKLARIN OLUŞTURDUĞU TEHLİKELER VE KORUMA UYGULAMALARI
DANGERS AND CONSERVATION PRACTICES OF CONTINUOUS CAVITIES IN CONSTRUCTION WORKS

Author : Onur GÖRMÜŞ
Number of pages : 476-489

Summary

Ülkemiz inşaat iş kolunda ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan kaza tipleri arasında süreksiz boşluklarda yüksekten insan düşmesi şeklindeki kaza tiplerinin genellikle toplu koruma önlemlerinin ya doğru uygulanmamasından ya da hiç uygulanmamasından kaynaklandığı görülmüştür. İnşaat sahalarında uygulanan toplu koruma tedbirlerinin hiçbir standart, kanun ya da yönetmeliklere bağlı olarak yapılmaması bu tür kazaların sonuçlarının en ağır olmasının temel sebebi olmuştur. Bu temel sebebin yanında birçok yan sebepte gözlemlenmiştir. Bu yan sebepler çalışan ve işverenin eğitimsizliği, ihmalkarlığı, disiplinsizliği, kasıtlı olarak önlemleri almaması, işin güvenlikten önce gelmesi şeklinde sıralanabilir. Bu makalede TS EN 13374 Standardına uygun imal edilmiş olan kenar koruma sistemleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. İnşaat işlerinde ağır yaralanmalı ve ölümle sonuçlanan iş kazalarının azaltılabilmesi için TS EN 13374 Standardına uygun korkuluklarının kullanımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için ise şantiyelerde işveren ve çalışanlara bu standarda sahip korkulukları tanımaları ve kullanmalarının meydana gelecek ağır yaralanmalı ve ölümlü iş kazalarını azaltacağını bilmeleri oldukça önemli bir hal almıştır.

Keywords

İş Güvenliği , İş Kazaları , Korkuluklar

Read:717

Download: 247