OKUL BİNALARINDA GÖRSEL KONFOR: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
VISUAL COMFORT IN SCHOOL BUILDINGS: A CASE STUDY

Author : Kasım ÇELİK - Fatma Rengin ÜNVER
Number of pages : 273-283

Abstract

Aydınlatma sistemindeki işlevini artık yerine getiremeyen ya da fazla enerji tüketimine neden olan bileşenleri, enerjiyi daha verimli kullanan bileşenlerle değiştirme uygulaması retrofit olarak tanımlanır. Retrofit uygulamalarında kullanılacak güncel aydınlatma teknolojileri ile görsel konforun arttırılması, aydınlatmadan doğan elektrik ve bakım giderlerini azaltmak olanaklıdır. Retrofit uygulamaları mevcut aydınlatma sisteminin durumunun doğru bir şekilde belirlenmesi ve uygun aydınlatma önerilerinin sunulması olarak iki temel adımda gerçekleştirilir. Bu çalışmada retrofit uygulamasına başlanmadan önce bir yapının mevcut aydınlatma durumunun belirlenmesine yönelik olarak Adana’da bulunan bir ortaokul binasından seçilen dokuz farklı mekanın aydınlatma sistemlerinin kullanım sonrası değerlendirme (KSD) yöntemlerinden yararlanarak görsel performans açısından uzman ve kullanıcı gözlemleri ile değerlendirilmesine ilişkin sonuçlar sunulmuştur. Çalışmada kullanılan yöntemler okul yapılarının mevcut aydınlatma sistemlerinin durumunun ilgili meslek grupları tarafından sistematik olarak kolayca belirlenmesine katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Keywords

Aydınlatma, Okullar, Kullanım sonrası değerlendirme.

Read:1464

Download: 660