ISSN:2148-2489

SERAMİK TASARIMINDA GESTALT’IN İZLERİ: ALGIDA TAMAMLAMA İLKESİ VE “KAPLAR SAKLAR” SERİSİ ÖRNEĞİ


Gestalt, parça ve bütünü anlamlı hale getirmeye yarayan çeşitli algı ilkelerinden oluşan bir kuram ve yaklaşımdır. Temel olarak bütünün parçalardan oluştuğu, fakat algılamanın tam ve doğru olarak gerçekleşebilmesi için bütünün de kavranması gerektiği kabul edilir. Dolayısıyla algı bakımından parçanın da bütünün de bir anlamı olduğu, bu kuramda önemli bir yere sahiptir. Salt bir algı ilkeleri yığını olmayan gestalt, yalnızca psikologlar değil sanatçılar tarafından da kullanabilmiştir. Bu çalışmada, gestalt ilkelerinden olan algıda tamamlama ilkesinin, seramik eserlerdeki uygulamaları konu edinilmiştir. Çeşitli kavramlar ve bağlamlar eşliğinde ele alınan eserlerde başta algıda tamamlama ilkesi olmak üzere diğer gestalt ilkeleri de kullanılmıştır. Gerek eserlerin isimleri, gerekse gestalt bağlamında algıda tamamlama ilkesinin kullanımı dolayısıyla, eserlerin kavramsal düzeyde sorgulamaları yapılmış, böylelikle hem kuramın uygulama açısından eserlerdeki karşılıklarına, hem de öznel yorumlara yer verilmeye çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Algı, Gestalt, Tamamlama İlkesi, Seramik.

Yazar: Fevziye YELMEN -
Sayfa Sayısı: 361-382
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36757
Tam Metin:
the Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.