ISSN:2148-2489

SERAMİK TASARIMINDA GESTALT’IN İZLERİ: ALGIDA TAMAMLAMA İLKESİ VE “KAPLAR SAKLAR” SERİSİ ÖRNEĞİ


Gestalt, parça ve bütünü anlamlı hale getirmeye yarayan çeşitli algı ilkelerinden oluşan bir kuram ve yaklaşımdır. Temel olarak bütünün parçalardan oluştuğu, fakat algılamanın tam ve doğru olarak gerçekleşebilmesi için bütünün de kavranması gerektiği kabul edilir. Dolayısıyla algı bakımından parçanın da bütünün de bir anlamı olduğu, bu kuramda önemli bir yere sahiptir. Salt bir algı ilkeleri yığını olmayan gestalt, yalnızca psikologlar değil sanatçılar tarafından da kullanabilmiştir. Bu çalışmada, gestalt ilkelerinden olan algıda tamamlama ilkesinin, seramik eserlerdeki uygulamaları konu edinilmiştir. Çeşitli kavramlar ve bağlamlar eşliğinde ele alınan eserlerde başta algıda tamamlama ilkesi olmak üzere diğer gestalt ilkeleri de kullanılmıştır. Gerek eserlerin isimleri, gerekse gestalt bağlamında algıda tamamlama ilkesinin kullanımı dolayısıyla, eserlerin kavramsal düzeyde sorgulamaları yapılmış, böylelikle hem kuramın uygulama açısından eserlerdeki karşılıklarına, hem de öznel yorumlara yer verilmeye çalışılmıştır.


Keywords


Algı, Gestalt, Tamamlama İlkesi, Seramik.

Author: Fevziye YELMEN
Number of pages: 361-382
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36757
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.