SPOR SOSYAL HİZMETLER YAKLAŞIMININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SPORT SOCIAL SERVICES APROACH IN TERMS OF TURKEY

Author : Hakan AYDIN
Number of pages : 445-460

Summary

Spor, günlük yaşam içerisindeki fiziksel bir takım faaliyetler bütünü olmanın yanında kişinin duygusal, sosyal, bilişsel bakımdan gelişmesini sağlayan ve hayat standartlarını iyileştiren önemli bir sosyal olgudur. Aynı şekilde sosyal hizmetler de, kişilerin sosyal yaşamı içerisinde, psiko-sosyal gelişimini desteleyerek maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini sağlamaktadır. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan farklı nitelikteki sosyal sorunlara karşı artık multidispliner bir anlayışla yeni ve etkili sosyal hizmet müdahaleleri geliştirilmektedir. Spor-sosyal hizmetler de, sporcularla, spor yapılan kurumlarda veya spor organizasyonlarında güvenli bir ortamı oluşturma amacı taşıyan ve sosyal hizmet alanında yeni ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Sporcularla, spor yapılan kurumlarda veya spor organizasyonlarında çalışmak, sosyal hizmet alanında yeni ortaya çıkan bir uygulama olmasına karşın sosyal hizmet eğitiminin ve sosyal hizmet alanının rehberliğinin teorik, pratik, araştırma ve politika bileşenlerini spor alanına aktarımı ve yeni istihdam alanlarının açılması fırsatını sunmaktadır. Etkili iki disiplin olan spor ve sosyal hizmetlerin başta sporda çocuk koruma programları olmak üzere birçok ortak uygulama alanının bulunması spor-sosyal hizmetleri yaklaşımının önümüzdeki süreçte öneminin daha da artacağını göstermektedir. Bu çalışma kapsamında da spor sosyal hizmeti ve sosyal hizmet politikalarında sporun rolü ve önemi konuları ele alınmıştır. Türkiye’de spor sistemi içerisinde sosyal hizmetlerin yeri, mevzuat ve önerilere yer verilmiş ve literatür incelemesine dayalı bir çalışma yapılmıştır.

Keywords

Spor, Sosyal Hizmet, Çocuk, Genç, Engelli, Yaşlı, Sporda Çocuk Koruma, Spor Sosyal Hizmeti, Çocuk Hakları, İhmal ve İstismar.

Read:4063

Download: 589