NÖROPAZARLAMAYA GENEL BAKIŞ
NEUROMARKETING OVERVIEW

Author : Sinem EYİCE BAŞEV
Number of pages : 204-211

Summary

Pazarlama alanı yaşadığı değişimler ve tüketicilere ulaşıp etkileme konusunda durmadan kendini geliştirmeye ve ilerlemeye itmiştir. Bu ivme sonucu yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Asıl amacın tüketicinin aklında yer edinmek olduğu pazarlama dünyasında bilimin de etkisiyle ortaya çıkan kavram nöropazarlamadır. Nöropazarlama kavramı son yıllarda popüler hale gelmiştir. Nörolojik araştırmalardan elde edilen veri ve bulguların pazarlama alanında kullanılarak oluşan bir disiplindir. Pek çok olumlu yönü ve etkisi olmasına rağmen her uygulamada olduğu gibi dezavantajları ve riskleri de mevcuttur. Ayrıca uygulamanın etik olup olmadığıyla ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmada, nöropazarlama konusu literatürde çalışmalar ışığında incelenerek konunun eksik olduğu düşünülen kısımlarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Nöropazarlama kavramı ve pazarlama sektöründe kullanılmasının nasıl etkiler yaratacağı açıklanmaya çalışılmıştır. Kavramın ortaya çıkışı, kullanımı, etkileri ve riskleri gibi konulara da değinilmiştir

Keywords

Pazarlama, Nöropazarlama, Etik

Read:1066

Download: 430