ISSN:2148-2489

NÖROPAZARLAMAYA GENEL BAKIŞ


Pazarlama alanı yaşadığı değişimler ve tüketicilere ulaşıp etkileme konusunda durmadan kendini geliştirmeye ve ilerlemeye itmiştir. Bu ivme sonucu yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Asıl amacın tüketicinin aklında yer edinmek olduğu pazarlama dünyasında bilimin de etkisiyle ortaya çıkan kavram nöropazarlamadır. Nöropazarlama kavramı son yıllarda popüler hale gelmiştir. Nörolojik araştırmalardan elde edilen veri ve bulguların pazarlama alanında kullanılarak oluşan bir disiplindir. Pek çok olumlu yönü ve etkisi olmasına rağmen her uygulamada olduğu gibi dezavantajları ve riskleri de mevcuttur. Ayrıca uygulamanın etik olup olmadığıyla ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmada, nöropazarlama konusu literatürde çalışmalar ışığında incelenerek konunun eksik olduğu düşünülen kısımlarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Nöropazarlama kavramı ve pazarlama sektöründe kullanılmasının nasıl etkiler yaratacağı açıklanmaya çalışılmıştır. Kavramın ortaya çıkışı, kullanımı, etkileri ve riskleri gibi konulara da değinilmiştir


Keywords


Pazarlama, Nöropazarlama, Etik

Author: Sinem Eyice BAŞEV
Number of pages: 204-211
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36750
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.