ISSN:2148-2489

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN


Bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramını nasıl algıladıklarını metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bu araştırmanın, çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2. Döneminde İstanbul ili Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerindeki tüm bağımsız anaokulu öğretmenleri, ilkokul ve ortaokulların anasınıfında görev yapan 104 öğretmen oluşturmaktadır. Bu çalışmada verilerin elde edilmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma modellerinden bir olan olgu bilim (fenomoloji) modelinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı ile elden edilen bilgiler içerik analizi ile tahlil edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramına ilişkin 13 kategori oluşturulmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramına ilişkin ürettikleri metaforlar incelendiğinde, en çok metafor bulunan kategorinin “şekil alabilen” olduğu görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Okul öncesi eğitim, Çocuk, Metafor

Yazar: Kaya YILDIZ - - Burak ÖZDEMİR - Mustafa ADIGÜZEL
Sayfa Sayısı: 104-120
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36749
Tam Metin:
the Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.