ISSN:2148-2489

ALEXANDER TEKNİĞİ’NİN MÜZİK PERFORMANSI VE PERFORMANS KAYGISI ÜZERİNE ETKİLERİ


Müzisyenler performans sırasında genellikle stres, kas-iskelet fizyolojisi hastalıkları ve performans kaygısı ile ilgili sorunlar dile getirirler. Alexander Tekniği istenmeyen kas gerginliklerini azaltan, kronik boyun ve sırt ağrısına sebep olan gereksiz kas alışkanlıklarını engelleyen ve işe yaramayan hareket kalıplarını yeniden eğiten psiko-fiziksel bir yöntemdir. Bu makalede Alexander Tekniği’nin müzik öğrencileri ve müzisyenlerin müzik performansları üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar değerlendirilmiştir. Ele edilen sonuçlara göre, Alexander Tekniği eğitimleri sayesinde müzik performansı kaygısı azaltılabilir. Alexander Tekniği’nin öğrencilerin ve müzisyenlerin müzik performansları ve performans kaygıları üzerindeki etkisini daha iyi incelemek için ileride daha kapsamlı kurgulanmış, Alexander Tekniği’nin deneyimli, profesyonel ve lisanslı çalışanlar tarafından birebir uygulandığı araştırmalar yapılmalıdır.


Keywords


Alexander Tekniği, müzisyen, müzik performansı, kaygı

Author: Canan ÖZGÜR
Number of pages: 342-348
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36746
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.