ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE EKONOMİ ALANINDAKİ DEVRİMLER VE ATATÜRK’ÜN BURSA GEZİLERİ
ECONOMIC REVOLUTIONS IN THE EARLY REPUBLIC ERA AND ATATÜRK’S BURSA TRIPS

Author : Gökçe SÜZGÜN
Number of pages : 409-431

Summary

Milli Mücadelenin zafer ile sona ermesi Türk Milleti için, ekonomi alanında başlatılacak yeni bir savaşın başlangıcını oluşturmuştur. Genç devletin siyasi varlığının güvence altına alınması noktasında ekonomi ön plana çıkarılmış, Ulusal egemenlik kavramı iktisadi egemenlikle birleştirilmiştir. Bu süreçte İzmir İktisat Kongresinde alınan Misak-ı İktisadi kararlarıyla kısmi liberal ekonomi politikası benimsenerek özel sektörün gelişimi amaçlanmıştır. Ulusal ekonominin temellerinin atıldığı bu dönemde Bursa, işletmelere sağlanan teşviklerden en çok yararlanan kentlerden biri olmuştur. Erken tarihlerden itibaren Atatürk’te Bursa’ya gerçekleştirdiği gezilerde yaptığı konuşmalarda Bursa’nın sahip olduğu ekonomik gelişim potansiyeline vurgu yapmış, Bursalıların bu yöndeki kabiliyetine olan inancını dile getirmiştir. 1930’lu yıllarda, ekonomide devletçiliğin uygulanması ve devletin ekonomiye müdahalesinin kurumsallaşmasıyla Bursa’da var olan işletmelerin yanında dokuma sektöründe faaliyet gösterecek iki büyük devlet fabrikası kurularak ekonomik dinamizm yaratılmıştır. Atatürk’ün, bu fabrikaların açılışını yapmak için Bursa’ya gerçekleştirdiği geziler, O’nun Cumhuriyetin varlığını sürdürmesinde ekonomik kalkınmaya verdiği önemin ve kent olarak Bursa’nın potansiyeline olan inancının göstergesi olmuştur.

Keywords

Devrimler, Ekonomi, Atatürk’ün Yurt gezileri, Bursa

Read:727

Download: 263