ISSN:2148-2489
Giriş Yap Üye ol

MİLLİ MÜCADELE’DE NAKİBZÂDE NURİ AĞA KONAĞI VE NAKİBZADE MÜNİR AĞA ETNOGRAFİK MÜZESİ TASARIMI


Bu çalışmada; Elbistan Kuva-yı Milliye destanı ve öykülerinin interaktif ortamda kültür mirasımıza kazandırılmasını sağlayacak bir etnografik sanal müze projesinin içeriği anlatılmaktadır. Elbistan’daki Nakibzade konağı, Milli Mücadele’de güney cephesinin müdafaasında çok önemli kararların alındığı, toplantıların yapıldığı önemli mekânlardan biridir. Mustafa Kemal Paşa, Maraş’ta milli direnişi başlatmak için bir milli teşkilat kurulmasına karar vermişti. Bu önemli direnişte, Elbistan’ın en köklü ve büyük ailelerinden Nakibzade Mehmet Ağa’nın Elbistan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti reisliğindeki rolü çok önemlidir. Mustafa Kemal’in talimatı ile Elbistan’a gelen Kılıç Ali’nin, teşkilatlanmayı Nakibzade Mehmet Ağa ile bu konakta planladığı, yazılı kaynaklarla geçmektedir. Kılıç Ali bu konakta kalmış, toplantıları burada yapmıştır. Konak, Elbistan Kuva-yı Milliye Çete Reislerinin karargâhı ve cephaneliği olmuştur. Aileye ait bu konak 2009 yılında Kültür Bakanlığı’nca korumaya alınmış ve tescillenmiştir. Konağın görsel ağırlıklı (cumbalı) bölümü 2010 yılında Ar-Ge projesi olarak projelendirilmiş, röleveleri tamamlanmış ve veri envanteri oluşturulmuştur. Tarihi dokusu, yaşadığı dönemler olarak illüstrasyon yöntemiyle tablolar halinde resmedilmeye başlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Milli Mücade, Maraş Savunması, Nakibzade Mehmet Ağa, Nakibzade Münir Ağa Etnografik Müze Tasarımı

Yazar: Abbas KETİZMEN -
Sayfa Sayısı: 139-156
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15209
Tam Metin:
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.