ISSN:2148-2489

MOBBİNG VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ


Psikolojik taciz olarak da bilinen mobbinge maruz kalan kişi örgüt kültürünün bir tür tezahürüyle karşılaşmış olur. Mobbing örgütlerde oldukça yaygın bir şiddet türüdür. Kamu ya da özel pek çok kurum, kuruluş ve işletmede görülebilir. Genel kültürün bir yansıması olan, kurum ya da kuruluş kültürü, mobbingin ortaya çıkmasında önemli ölçüde etkilidir. Örgüt kültürü, çatışmalara imkân ve fırsat veren bir yapıda ise bu tür kültürlerde mobbingin görülme ihtimali oldukça yüksektir. Örgüt kültürü, çalışanların birbirleriyle iletişim kurma yol ve yöntemlerini belirlediği için, mobbingle örgüt kültürü arasında doğrudan bir ilişki vardır. İnsan odaklı çalışmayan bir örgütte çalışanların da kendilerini değersiz hissetmeleri kaçınılmazdır. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir iletişim kültüründen ziyade korku ve sindirme kültürünün hâkim olduğu bir örgütte mobbingin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çalışanlarına değer vermeyen bir yönetim kültürü de mobbing uygulamalarını görmezden gelebilir ya da destekleyebilir. Bu tür örgütler henüz kurumlaşma sürecine başlamamış ya da tamamlamamış örgütlerdir. Mobbingle mücadele etmek isteyen yöneticinin öncelikle kurum kültürünü değiştirmesi gerekir. Biz bu makalede örgüt kültürünün, mobbingin ortaya çıkması ya da sürdürülmesiyle bağlantılarını ortaya koymaya çalışacağız


Keywords


Mobbing, Örgüt Kültürü, Çatışma, Verimlilik

Author: Polat TUNÇER
Number of pages: 85-103
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36733
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.