ISSN:2148-2489

TOPLUMSAL POLİTİK VE DİNİ ÇERÇEVEDEN 17.YÜZYIL RUS KİLİSE RASKOLÜ


Toplumda meydana gelen patolojik bir durumu ifade eden raskol, 17. yüzyılın ortalarından itibaren Çar Aleksey Mihayloviç (1645-1676) öncülüğünde başlatılan kilise reformları sürecinin vardığı sonuç olarak tanımlanır. Çarın öncülüğünde Patrik Nikon tarafından başlatılan kilise reformları sonrası, önce kilise içinde daha sonra halk arasında bir bölünme yaşanır. Bu süreç sonucunda Rus toplumsal yaşamında eski inançlılar olarak adlandırılan bir grup ortaya çıkar ve bu durum, Rusya tarihinin başlıca sorunlarından biri haline gelir. Eski inançlılar ve resmi kilise arasında yüzyıllar boyunca sürecek olan zorlu bir mücadele başlar ve bu mücadele, eski inançlıları toplumsal yaşamdan uzak, ücra yerlerde yaşamaya sürükler. Toplumsal yaşamın hemen her alanında etkili olan bu olay, genel olarak dini ritüeller ve metinlerde yapılan değişimlere verilen bir tepki olarak, halkın cehaleti ile ilişkilendirilerek değerlendirilir. Ancak aynı topraklarda, aynı değerlere tutunan halkın ikiye bölünmesi ile sonuçlanan bu olay, çok daha derin toplumsal-politik ve dini temellere dayanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda dini kural ve ritüellerde başlatılan reform çalışmalarından doğan bir olay olarak değerlendirilen raskolün, bu genel anlamından çıkılarak, vardığı sonuçlar bağlamında politik ve ideolojik temelleri olan çok yönlü bir olgu olarak anlamlandırılıp tartışılması amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Raskol, Rusya, 17.Yüzyıl, Çar Aleksey Mihayloviç, Patrik Nikon

Yazar: Nazan COŞKUN KARATAŞ -
Sayfa Sayısı: 185-200
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36732
Tam Metin:
the Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.