ISSN:2148-2489

TÜRKİYE’DE YAĞLI TOHUM ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARETİ


Türkiye sahip olduğu ekolojisi, iklimi ve toprak yapısı bakımından yağlı tohum üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye'de, 2016 yılında 3 milyon 462 bin ton yağlı tohum üretilmiş, 239 bin ton yağlı tohum ihracatına karşılık 2 milyon 940 bin ton yağlı tohum ithalatı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de üretimi yapılan yağlı tohumlar içerisinde üretim miktarı bakımından birinci sırayı %50,8’lik pay ile ayçiçeği, ikinci sırayı %38'lik pay ile pamuk çiğidi almaktadır. 2017 yılında yağlı tohum ithalatına 1 milyar 465 milyon dolar döviz ödenmiştir. Bunun yanı sıra yağlı tohum türevleri olan ham yağ için 1 milyar 270 milyon dolar ve yağlı tohum küspesi için 481 milyon dolar ödenmiştir. Toplamda ise 3 milyar 216 milyar dolar yağlı tohum ve türevleri ithalatı yapılmıştır. Bu çalışmada, dünya ve Türkiye’de yağlı tohum ekim alanı, üretim miktarı, verim durumu ortaya konulmuş, dış ticaret yapısı irdelenmiş, Türkiye’de yağlı tohum üretiminin ve uygulanan politikaların etkinliğini arttırılması için izlenmesi gereken yollar üzerinde durulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Yağlı Tohum, Üretim, Dış Ticaret, Tarımsal Destekler, Türkiye

Yazar: Bektaş KADAKOĞLU - - Bahri KARLI
Sayfa Sayısı: 324-341
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36731
Tam Metin:
the Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.