ISSN:2148-2489

YAKUP KADRİ’NİN BAKIŞ AÇISINDAN İSTANBUL VE İSTANBUL MESELELERİ


Yakup Kadri, Fecr-i Ati topluluğunun görüşlerini benimseyen, daha sonra Millî Edebiyatına dâhil olan, Cumhuriyet Dönemi’nde de pek çok alanda eser veren yazar, gazeteci ve teorisyendir. İyi bir eğitim alan Yakup Kadri, milletvekilliği ve diplomatlık görevlerinde de bulunur. Yakup Kadri, hem romanlarında hem de gazete yazılarında Millî Mücadele’yi savunur ve mücadeleye destek verir. Bir toplumdaki değişimin, gelişimin sadece siyasi yönden olamayacağını, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden de olması gerektiği bilincine sahiptir. Bu nedenle özelikle gazete yazılarında, geniş bir yelpaze çizerek pek çok alandaki sorunları ele alır. Olaylara; iyi bir gözlemci, bir fikir adamı, bir aydın titizliliğiyle yaklaşır. Bu çalışmada Yakup Kadri’nin, İkdam gazetesinde yayımlanan “İstanbul Eğleniyor, Gülünç İstanbul, İstanbul’un İmarı, İstanbul’un Derece-i Harareti, İstanbul’da Müdafa-i Millîye Teşkilatı, İstanbul’un Sefahati, İstanbul’da Fuhuş, Vatan Hainleri ve İstanbul, Malul İstanbul, İstanbul’da Düyûn-ı Umumiyye İdaresi, İstanbul Muallimleri, Anadolu, İstanbul, İstanbul Daru’l-Fünunu, İstanbul’un Müstesna Vaziyeti, İstanbul Kurtulmamıştır” başlıklı yazıları incelenmiş; Millî Mücadele, döneminde İstanbul halkının yaşayışı, İstanbul’da yaşanan ahlakî yozlaşma, eğitim kurumları, İstanbul’un imarı gibi konular, Yakup Kadri’nin bakış açısıyla ortaya konulmuştur.


Keywords


Millî Mücadele, ahlakî yozlaşma, eğitim, muallim.

Author: Sibel BAYRAM
Number of pages: 253-266
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15201
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.