ISSN:2148-2489

TÜRKİYE’DE ÇELİK BORU SANAYİ VE ENERJİ PROJELERİNİN SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE ETKİLERİ


Bu çalışmada; ülkemizde çelik boru sanayinin kuruluşu, gelişimi ve mevcut durumunun değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, enerji projelerinin sektörün üretim ve gelişimi üzerinde etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çelik boru sanayi, metal ana sanayinin alt sektörlerinden biri olan demir ve demirdışı metaller sanayi kapsamında alt sektörlerden biridir. Türkiye’de çelik boru üretimi ilk olarak Sümerbank’ın Alman Mannesmann ortaklığı ile 1957’de İzmit’te kurduğu işletmede hayata geçmiş ve bunu 1958’den itibaren diğer yerli müteşebbisler takip etmiştir. Sektör ilk atılımını 1980’li yılların hemen başında gerçekleştirmiştir. 2000’li yılların başında sektöre yönelik yerli ve yabancı sermaye yatırımlarıyla sektör ikinci kapsamlı büyüme sürecine girmiştir. Çelik boru sektörü; üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı ile her türlü çelik borunun üretimini sağlayabilecek kapasite ve yeteneğe ulaşmıştır. 2018 yılı üretim verilerine göre, ülkemizde üretilen çelik boruların % 82.5’lik kısmını küçük ve orta çaplı borular, geri kalanını ise büyük çaplı borular oluşturmaktadır. Türkiye’nin enerji üretim ve tüketim bölgeleri arasında bir enerji koridoru ve terminaline dönüşmesi çelik boru sanayimizin gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Türkiye, çelik boru ihracat ve ithalat dengesi düşünüldüğünde net ihracatçı bir ülkedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.


Keywords


Demir ve Demir Dışı Metaller Sanayi, Çelik Boru Sanayi, Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları, Enerji Köprüsü, Türkiye

Author: Okan YAŞAR
Number of pages: 1-15
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36727
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.