JOHN DONNE’IN METAFİZİK ŞİİRİNE METAELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
A METACRITICAL APPROACH TO JOHN DONNE’S METAPHYSICAL POETRY

Author : Özlem ÖZEN
Number of pages : 130-141

Summary

Metaeleştirel yaklaşımda bir eleştirmenin eserini eleştirmek; eleştirel bir yaklaşımın ilke ve yöntemlerini tanımlamak ve değerlendirmek; eleştirinin teorik temellerini sorgulamak; eleştirilen metnin tarihini, amacını veya içeriğini incelemek önemlidir. Bu makale, John Donne'un “The Canonization”, “The Relic”, and “A Valediction Forbidding Mourning” adlı şiirlerini metaeleştirel bir yaklaşımla incelemeyi amaçlarken, onu bir şair olarak değil, bir nazım yazarı olarak, sadece aşağılanan ve kınanmış değil, aynı zamanda gıpta edilen bir şair olarak da göstermek için yapılan eleştirilere odaklanacaktır. Donne zamanının geleneksel şairlerinden farklı olarak, entellektüel çeviklik ve kişisel yanıtlar aradı. Ayrıca, yaşadığı zamana göre çok ileride olan sanat kuramlarını takip etti. Bu makalede seçilen Donne eleştirisi, Donne'un nükte yeteneği kullanarak şiirinde yeni bir şey yaratmasına rağmen, bir şair olarak görmezden gelindiğini ve göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır.

Keywords

John Donne, Metafizik Şiir, Metaeleştirel Yaklaşım

Read:1022

Download: 387