ISSN:2148-2489

RECOMMENDATIONS FOR THE PLANNING AND USE OF AGRICULTURAL LAND IN GEVAŞ DISTRICT


Arazi kullanımı doğal ortam ve insan etkileşimine bağlı olarak çok yönlü şekilde ele alınan bir kavramdır. İnsanoğlu, var olduğu günden itibaren doğal ortam ile etkileşim içinde olmuştur. Ancak çoğu zaman arazinin koruma-kullanma dengesini dikkate almadan ondan yararlanmıştır. Sonsuz olmayan bu araziler, belli bir süreden sonra yok olma ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum, insanları arazi kullanımında daha dikkatli olmaya sevk etmiştir. Buna bağlı olarak son yarım yüzyıldır insanoğlu araziyi en iyi şekilde kullanmayı (kullanırken de zarar vermemeyi) tartışmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Gevaş ilçesinin mevcut tarımsal arazi kullanım durumu ve planlamasına yönelik öneriler coğrafi bir bakış açısıyla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Gevaş ilçesi, illerin iklim özelliklerine, arazi formuna, toprak özelliklerine (arazi örtüsü) göre değerlendirilerek oluşturulan agro-ekolojik alt bölge ayrımına göre Van ilinin TRB2 I agro-ekolojik alt bölgesinde bulunmaktadır. Coğrafi olarak da Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Bölümü’nde yer almaktadır.


Keywords


Tarım, Tarımsal Arazi Kullanımı, Planlama, Gevaş

Author: Mehmet BOZKOYUN - İrfan BAYTAR - Murat ERGİNYÜREK
Number of pages: 428-442
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36722
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.