ISSN:2148-2489

AKDENİZ UYGARLIKLARI GEMİ RESİMLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMLER AÇISINDAN ÖNEMİ VE EKSLİBRİS UYGULAMALARI


Akdeniz; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan iklim ve coğrafi özellikleri sebebiyle çevrede kurulan uygarlıkların gelişiminde önemli rol oynamış bir bölgedir. Buradaki uygarlıklar birçok ürünün ticaretini yapmışlardır. Ekslibris, kitap sahibini tanıtan küçük boyutlu özgün resimlerdir. Sözcük olarak “…’nın kitaplığından” veya “…’nın kütüphanesine ait” anlamına gelen ekslibrisler uzun bir geçmişe sahip olması sebebiyle de yapıldığı dönemin kültürel özelliklerini günümüze taşır. Bu üretimler sanatçı, tasarımcı, sanatsever ve koleksiyoncu arasında bir köprü konumundadır. Bu küçük yapıtlar, özgünlükleriyle dün olduğu gibi bugün de ilgi çekmeyi sürdürmekte ve sanatçı/koleksiyoncular arasında önemli bir değiş tokuş objesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma Akdeniz Uygarlıklarının ortak bir yaşantı nesnesi konumundaki gemi görsellerinin ekslibrise yansımasını ortaya koyacaktır. Mısır, Yunan ve Fenike Uygarlıklarının gemilerinin ele alındığı çalışma bir anlamda geçmiş kültürlerin günümüz bakış açısıyla yorumlanmasıdır. Bu bağlam ile ele alınan gemi görsel örnekleri çeşitli baskı teknikleri ile özgün biçimlere dönüştürülerek çağdaş ekslibrisler ortaya konulmuştur.


Keywords


Akdeniz Uygarlıkları, Gemi, Ekslibris, Sanat, Baskı.

Author: Zeliha KAYAHAN - Naile ÇEVİK
Number of pages: 290-302
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36712
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.