ISSN:2148-2489
Giriş Yap Üye ol

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ÖNEMİ VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ


Bu çalışmanın amacı, psikolojik sözleşmenin kuramsal çerçevesinin açıklanması ile psikolojik sözleşmenin örgütler açısından önemi hakkında bilgi verebilmektir. Nitel desenli bu çalışmada alanyazın taraması modeli kullanılmıştır. Bu modelde konu ile ilgili yerli ve yabancı alanyazın taraması yapılmıştır. Artan rekabet ve değişen yaşam koşulları ile psikolojik sözleşme kavramı işletmeler için gün geçtikçe önem kazanmaktadır. İş görenler işverenlerine karşı ve işverenlerin iş görenlerine karşı yerine getirmekle zorunda oldukları yükümlülüklere dair iş görenlerin sahip oldukları algılara işaret eden psikolojik sözleşmenin varlığından bahsetmek mümkündür. Araştırma sonuçlarına göre; psikolojik sözleşme, işverene ve iş görene karşılıklı bazı sorumluluklar yükler. Bu sorumluluklar, iş gören açısından çok çalışmak, bağlılık, örgütün itibarını korumak, fazla mesai yapmak, dürüst olmak, müşteri ve iş arkadaşlarına saygılı davranmak vb. olarak sıralanabilirken; işveren açısından, performansa dayalı olarak eşit ücretlendirme yapmak, eğitim ve geliştirme fırsatları sunmak, terfi ve yükselme fırsatları sunmak, iş güvenliği sağlamak, memnuniyet veren ve güvenilir bir iş çevresi yaratmak, performansa dayalı geri bildirim yapmak olarak sıralanabilir.


Anahtar Kelimeler


Psikolojik Sözleşme, İşveren, Örgüt

Yazar: Nazan KORUCUK -
Sayfa Sayısı: 512-532
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15172
Tam Metin:
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.