ISSN:2148-2489

JOHN DEANDREA HEYKELİNDE VERIZM VE MALZEME İLİŞKİSİ


Heykelin temel motivasyonu, insanın kendi tasvirinin gerçekçi olmasıdır. Gerçek insanın kanıtıyken, hakikat insan müdahalesinin dışında bir varoluş olarak kabul edilmiştir. Verizm de antik dönemden günümüze hakikati simüle edebilme arayışıdır. Hiper-gerçekçi veristik heykel ise 20.yüzyılın ikinci yarısında malzeme imkânlarıyla beraber gerçek ve hakikat arasında yeni bir ilişki kurmuştur. Ancak heykel gerçeğe yaklaştıkça izleyicisi ile silikleşen sınırlar ikiz ve tekinsiz bir his yaratmaktadır. Bu araştırmada, 20. yüzyılın ikinci yarısında verizmin önemli temsilcilerinden biri olan biri olan Amerikalı hiper-gerçekçi heykeltıraş John DeAndrea’nın heykellerinde içerik-biçem-malzeme ilişkisi ele alınmaktadır. Sanatçının heykellerinde kullandığı malzemelerin kalıcılık ve hakikat arayışı bağlamında, kariyerinin başından bugüne dek geçirdiği değişim incelenmektedir.


Keywords


John DeAndrea, heykel, hipergerçekçi, verism, tekinsiz

Author: Birgül ERKANI
Number of pages: 332-338
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15171
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.