ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ISI VE SICAKLIKLA İLİNTİLİ KAVRAM YANILGILARINI MEKTUP YAZMA AKTİVİTESİYLE BELİRLEME
THE USE OF LETTER WRITING ACTIVITY TO IDENTIFY 8th GRADE STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT HEAT AND TEMPERATURE

Author : Fatih AKTÜRK - Mustafa UZOĞLU
Number of pages : 395-408

Summary

Bu araştırmadaki amaç, 8. sınıfta öğrenim gören ortaokuldaki öğrencilerin ısı ve sıcaklıkla ilintili kavram yanılgılarını öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesiyle belirlemektir. Bu amaçla, doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Giresun Yağlıdere’deki iki devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 8. sınıftan 50 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, yazma aktivitesi olarak kullanılan mektuplarla toplanmıştır. Yazılan mektuplar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş, öğrencilerin verdikleri cevaplara uygun olarak tema ve kodlar oluşturularak tablolar oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklıkla ilintili kavramlara ilişkin birçok eksik ya da kavram yanılgısına sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

Keywords

Isı, Kavram Yanılgıları, Mektup Yazma Aktivitesi, Sıcaklık

Read:1050

Download: 544