ISSN:2148-2489

MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME DÖNÜŞÜM KÜLTÜRÜ VE TARİHİ SÜREÇTE GRAFİK TASARIM


Modernizm sonrası olarak adlandırılan postmodern dönem, sanat ve tasarım dahil olmak üzere sosyal bilimler içerisinde birçok alanı farklı biçimlerde etkilemiştir. Modernizmin temelini kavramak, postmodern yaklaşımı anlayabilmek için gerekli olan önemli bir aşamadır. Bu bağlamda modernizmin sanat ve tasarım etkinliklerinin temelini oluşturma biçiminin; postmodernizmin modernizmi değiştirme biçimini meydana getirdiği söylenebilir. Bu makalede modernizm temelinde, postmodernizmin sosyal bilimler üzerindeki kavramsal etkisi dikkate alınarak, postmodern içeriğin sanat ve tasarım alanına yansıma biçimleri üzerinde durulup, modernizm ve postmodernizm arasında gerçekleşen zincirleme dönüşüm, “grafik sanatlar bakımından çeşitli örnekler üzerinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu noktada tasarım çalışmalarında görülen yeni yaklaşımların; içerik ve biçim yönünden geçmişteki örneklere göre hangi noktalarda ayrıldığı tüm yönleriyle analiz edilmeye çalışılmıştır. İncelenen örneklerde Postmodernizmin grafik sanatlara yansıma biçiminde; teknolojinin yeni olanaklarını kullanan, tarihi referansları “daha farklı açılardan yorumlayan” ve modernizmin kuralcılığını ortadan kaldırarak, “kendisine göre bir takım yeni özgürlük alanları yaratan” tasarım ürünü eserlerin mevcut olduğu görülmüştür.


Keywords


Modernizm, Postmodernizm, Sanat, Tasarım, Grafik Tasarım, İletişim.

Author: Süleyman ÖZDERİN
Number of pages: 295-313
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15165
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.