ISSN:2148-2489
Giriş Yap Üye ol

MARKA İMAJININ MARKA GÜVENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA


Araştırmanın amacı, marka imajının marka güveni üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini lojistik işletmelerinden servis sağlayan işletmelerin çalışanları oluşturmaktadır. 48 maddeden oluşan anket ile veriler toplanmıştır. Faktör analizi doğrultusunda marka imajını açıklayan faktörler marka memnuniyeti, marka tatmini, marka gücü, marka sempatisi ve marka güvenirliği olarak tanımlanmaktadır. Regresyon analizinin sonucuna göre; marka imajındaki artış, marka güveni üzerinde aynı yönde ve yüksek düzeyde artışa sebep olmaktadır ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bununla birlikte; marka imajının alt boyutlarını oluşturan marka memnuniyeti, marka tatmini, marka sempatisi, marka gücü ve marka güvenirliği marka güveni üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahiptir. Sonuç olarak; lojistik sektöründe marka imajının marka güveni üzerinde etkisi bulunmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Marka imajı, marka güveni, lojistik sektörü

Yazar: Türker TUĞSAL - - Maide ÇEKENER
Sayfa Sayısı: 282-294
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15161
Tam Metin:
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.