ISSN:2148-2489

TÜRKİYE’DE 2017 YILINDA YAŞANAN KÖMÜR MADENİ FACİASI SONRASI SEKTÖRÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ


Kömür madenciliği, ülkemizde kazanın ve meslek hastalıklarının en çok görüldüğü, birçok risk içeren ve üzerinde önemle durulması gereken bir sektördür. Çalışma koşulları oldukça güç olan bu sektörün en büyük eksikliklerinden birisi ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının bu sektörde tam anlamıyla uygulanamamasıdır. Gerçekte iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için öncelikle iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşmalıdır. Anayasada, kanunlarda ve tüm iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki hukuki mevzuatlar ne kadar iyi düzenlenmiş olursa olsunlar, 2017 yılında yaşanan kömür madeni faciaları bu sektörde bir taraftan işverenlerin diğer taraftan sosyal paydaşların ve devletin el ele vererek kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini ortaya koymuştur.


Keywords


Maden, Kömür Madeni, Maden Kazası, İş Sağlığı ve Güvenliği, Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Author: Kaan KOÇALİ
Number of pages: 486-496
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15154
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.