ISSN:2148-2489

GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE YAŞAM MEMNUNİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIR-MA


Avantajları ve dezavantajları tartışılsa da sosyal medya, insan hayatında giderek daha fazla yer tutmaya başlamıştır. Her gün sınırsız bilginin paylaşıldığı bu mecraların, kendine özgü çekiciliği, zengin ve alternatifli içeriği, interaktifliği, insanlar arasında etkileşim sağlaması, bireysel düşünceleri yayınlamaya imkân vermesi gibi özellikleri sebebiyle bilhassa gençler sosyal medyaya büyük ilgi göstermektedir. Ancak gençlerin sosyal medyaya olan bu ilgisi, onların gündelik yaşamlarında bazı olumsuzluklara da neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı sosyal medyada (fazla) vakit geçiren gençlerin, sosyal medya kullanımlarının günlük yaşamlarında ne tür olumsuzluklara sebep olabildiğini ortaya koymaya çalışmaktır. Saha araştırması yönteminin kullanıldığı bu çalışma kapsamında elde edilen veriler, 421 kişi ile yüz yüze anket tekniği yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada, kadınların sosyal medya bağımlılığının erkeklere göre daha yüksek olduğu, sosyal medya kullanımının artmasının zihinsel yorgunluğa sebebiyet verdiği, sosyal medya kullanımının uyku düzenini olumsuz etkilediği ve sosyal medyayı daha çok kullananların daha fazla uyuduğu, sosyal medya bağımlılığının sorumlulukları yerine getirilmesinde engel teşkil ettiği ortaya çıkmıştır.


Keywords


İnternet bağımlılığı, sosyal medya, yaşam memnuniyeti

Author: Mustafa İNCE - - Mevlüt Can KOÇAK
Number of pages: 87-100
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15152
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.