ISSN:2148-2489

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI’NDA TARIMSAL ALAN KULLANIM DURUMU


Bu çalışmada Küçük Menderes Havzası’nın (KMH) tarımsal potansiyelinin analiz edilmesi ve mevcut arazi kullanımına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. KMH, İzmir il sınırları içerisinde yer alan, tarım faaliyetlerinin oldukça yoğun gerçekleştiği havzalardan biridir. Ancak havzada arazinin yanlış kullanılması ile tarım potansiyeli olan toprakların değer kaybetmesi veya amacı dışında kullanılması özellikle sürdürülebilirlik açısından problem oluşturmaktadır. Bu kapsamda; tarımı etkileyen doğal ortam özellikleri Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile değerlendirilmiştir. Doğal ortam özellikleri olarak topoğrafik özelliklerden; eğim, bakı, drenaj özellikleri, erozyon durumu, pedojenik özelliklerden; toprak grupları, toprak derinliği, sınırlayıcı toprak özellikleri ile iklim özelliklerinden; yağış ve sıcaklık verileri kullanılmıştır. Bu veriler CBS ortamına aktarılmış, ağırlıklı çakıştırma yöntemi ile sorgulanmıştır. Çalışmanın sonucunda “Tarımsal Uygunluk Dereceleri” belirlenerek, 2012 yılı CORINE arazi örtüsü verileri ve arazi gözlemleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda yerleşim alanlarının tarımsal potansiyeli yüksek graben tabanına doğru yayılım gösterdiği, tarımsal potansiyeli düşük arazilerden oluşan havzanın eğimli alanlarında yapılan tarım faaliyetlerinin yanlış arazi kullanımına sebep olduğu tespit edilmiştir.


Keywords


Küçük Menderes Havzası, Tarımsal Uygunluk Analizi, Yanlış Kullanım, Analitik Hiyerarşi Süreci, Coğrafi Bilgi Sistemleri

Author: Hediye Arzu Gökçe GÜNDÜZOĞLU - - Hasan ÇUKUR
Number of pages: 386-409
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15144
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.