ISSN:2148-2489

YENİ KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMINDA TÜRK BÜROKRASİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Dünyada kültür üzerine yapılan çalışmaların yönetimi ve Türkiye'de çokyetersiz olduğunu söylemek mümkün. Yönetim kültürü, bir kurumdaki yöneticilerin yönetim tarzlarına yansıyan değerler, inançlar, beklentiler ve davranışlardan oluşan bir sistemdir. Yönetim kültürüyle birlikte, özel sektörde veya kamu sektöründe çalışan yöneticilerin inanç, değer, tutum ve davranışlarının özeti, kuruluşun gelişimini sağlamak için kararlarında ve eylemlerinde yansıtılmaktadır. Bu anlamda, yönetim kültürü kavramını tanımlarken, aktif ve özne öğesinin yönetici olduğu söylenebilir. Çünkü yöneticilerin değerleri, inançları, normları ve davranışları yönetim yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, uzun süredir kamu yönetimi üzerindeki izini bırakan geleneksel hükümet anlayışı, merkezi, kısıtlayıcı ve hiyerarşik yapı üzerindeki vurgu ile devletin toplumdaki rolünü tanımlamıştır. 1980'lerden bu yana dünya gündemine büyük etkisi olan Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı, devletçi, bürokratik, zorlayıcı, tekdüze, merkezileşmiş ve hiyerarşik olan kamu sektörünün; pazar odaklı, daha az bürokratik, müşteri odaklı, esnek, hesap verebilir, merkezi olmayan, girişimci ve yenilikçi. Bu yaklaşım, yöneticileri girişimciliğe yönlendirirken, bireyleri ve kurumları performanslarını geliştirmeye teşvik eder. Piyasa mekanizması ayrıca, kamu yöneticilerinin ve kuruluşların performans hedeflerine ulaşma yöntem ve tercihlerini netleştirerek bu sürece katkıda bulunur. Bu nedenle, Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ile yeni bir yönetim kültürünün filizlendiğini söylemek mümkündür. Bu çalışmada, yönetim kültürü kavramı, kültür ve kamu bürokratik kültürünün davranış biçimini oluşturma gücü ve yeni yönetim kültürünün özellikleridir.


Keywords


Yeni kamu yönetimi, yönetim, bürokrasi

Author: Bekir TAVAS
Number of pages: 71-86
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15135
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.