ISSN:2148-2489

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YAPISAL DEĞİŞİMİ VE YENİ BİR TERÖR ALGISI: NÜKLEER TERÖRİZM


Uluslararası toplumda son zamanların en büyük korkusu terör olgusu olmuştur. Terör 2000 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olmakla birlikte günümüze kadar yapısal değişimler yaşayarak gelmiştir. Örgütlü ve sistemli eylemleri barındıran terör siyasi amaçlar gütmektedir. Özellikle küreselleşen dünyada terör de pastadan kendi payına düşeni almıştır. Örgüt yapılanmalarını genişletmiş, faaliyet alanlarını artırmış ve eylemleri ile tüm dünyayı etki altına almayı başarmıştır. Küreselleşen terör aynı zamanda çeşitlenmiştir. Bu terör çeşitlerinden birisi ise nükleer terör olarak kaşımıza çıkmaktadır. Nükleer terör nükleer tesislere saldırı ve sabotaj riski, nükleer maddelerin kaçak yollarla elde edilmesi ve işlenmiş nükleer maddeler ile kirli bomba etkisi yaratılması gibi tehditler içermektedir. Tüm bu bilgiler ışığında çalışmamızda, terörün yapı taşları, nükleer terör riskleri, girişimleri ve bunun için uluslararası işbirliği adımlarını ele alacağız ve analiz edeceğiz.


Keywords


Terör; Nükleer Terörizm; NPT; BM; UAEA

Author: İzgi SAVAŞ
Number of pages: 381-394
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36685
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.