ISSN:2148-2489
Giriş Yap Üye ol

DEĞERLER EĞİTİMİ VE DİN


Bu çalışma değerler eğitimi üzerine yazılmış olan on adet makaleyi analiz etme girişiminde bulunmakta ve dinin, Hristiyanlık dininin ve özellikle Katolik mezhebinin değerler üstündeki etkisine odaklanmaktadır. Bu amaç için araştırma incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar açısından ilk olarak, değerler eğitimi, dini eğitim ve karakter eğitimi arasındaki yakın ilişki belirtilmiştir. Ayrıca, dinin genel olarak okullar üzerindeki etkisi ile değerlerin öğrencilere öğretilmesi dahil edilmiştir. İlaveten, listelenmiş olan değerlerden bazıları şunlardır: merhamet, olgunluk, hoşgörü, dürüstlük, ve saygı. Dini değerlerin hem inanç bazlı olan okullarda, hem de dini olmayan okullarda var olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla, din ile toplumun içiçe geçmiş oldukları hatırlandığı zaman, toplumun öğrenciler üzerindeki etkisinin açık olduğu ortadadır. Sonuç olarak, eğitimin genel amacının, öğrencilerin değerlere sahip erdemli bireyler olmalarına yardım etmek olduğu anımsanmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Değerler eğitimi, din, Katolik, Hristiyanlık

Yazar: NUR SILAY -
Sayfa Sayısı: 224-231
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15125
Tam Metin:
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.