ISSN:2148-2489

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki kamu ve özel bankaların finansal performanslarının ölçülerek karşılaştırmalarının yapılmasıdır. Bu sebeple, ilk olarak Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi’nde yer alan bankaların finansal oranları elde edilmiştir. Daha sonra, bu oranlar kullanılarak bankaların finansal performansları ölçülmüş ve sıralanmıştır. Finansal performansı ölçmek amacıyla kullanılabilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmada performans değerlendirmesi amacıyla Gri İlişkisel Analiz yönteminden faydalanılmıştır. Bahsi geçen yöntem, özellikle belirsizliklerin var olduğu durumlarda kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden bir tanesidir. Son olarak; elde edilen bulgular ışığında, kamu bankaları ve özel bankalarla ilgili bazı yorum ve görüşlere yer verilmiştir.


Keywords


Gri İlişkisel Analiz, Finansal Performans, Bankalar

Author: Ersin KANAT
Number of pages: 135-146
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36675
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.