ISSN:2148-2489

MEMLÛK-KIPÇAK SAHASINDAKİ TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ SÖZVARLIĞI ÜZERİNE: KURUTMA VE SAKLAMA YÖNTEMİYLE OLUŞAN YİYECEKLER


Yemek, kültürün içinde özellikli bir konuma sahiptir. Bir dili konuşan milletin sözvarlığında yaşayan yemek adları o dili konuşan insanların hayat tarzını, gelenek ve göreneklerini, inanış şekillerini, toplum yapısını, sosyal ve siyasal oluşumlarını, çevre kültürlerle etkileşimlerini ortaya koyması bakımından dikkat çeken bir özelliktedir. Memluk-Kıpçak Türkçesi sözlüklerindeki yemek adları incelendiğinde dönemin Türk kültürünü yansıtan zengin yapısı ortaya çıkmaktadır. Orta Asya bozkır kültüründe hayatî bir öneme sahip olan et ve süt ürünlerinin saklanması ve kurutulmasına dayalı işlemlerin Mısır-Suriye coğrafyasında yaşadığına tanık oluyoruz. Bu çalışmada Memluk-Kıpçak Türkçesi sözlük ve gramer kitaplarındaki kurutulmuş ve özel koşullarda saklanan yiyeceklerle ilgili sözvarlığı, tarihî-karşılaştırmalı yöntemle tarihî ve modern Kıpçak dilleri alanında incelenmiş, sözvarlığının içerik ve köken bakımından değerlendirilmesi yapılmıştır.


Keywords


Yemek Kültürü, Kıpçak Türkçesi, Memluk-Kıpçak Türkçesi, et ve süt ürünleri isimleri

Author: Kübra DİLAVER YILDIRIM - - A. Melek ÖZYETGİN
Number of pages: 372-385
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15107
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.