SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİNİN SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF SPORTS AND MEDIA RELATIONS ON SPORTS SCIENCE STUDENTS

Author : İpek DİNDAR - - Melike Lale GÜLER
Number of pages : 440-456

Summary

Hedef kitlesine sporla ilgili yayınları çeşitli ortamlardan sunan kitle iletişim araçlarının hepsi spor medyası olarak adlandırılmaktadır. Spor olaylarını halka duyurma, spor bilinci yaratma ve spor kültürünü yayma işlevlerini yerine getiren spor medyası, geniş kitleleri etkileyen ve aynı zamanda onlardan etkilenen bir yapıdadır. Teknolojinin hızla geliştiği, internetin hayatımızdaki yerinin büyüdüğü ve medyanın dönüşüme uğradığı bu süreçte değişen spor medyası üzerine bir araştırma yapılması bu konudaki eksiğin giderilmesi için faydalı olacaktır. Bu çalışmayla medyanın spor bilinci oluşturulmasında, spora yönlendirmede ve spor kültürünün yaygınlaştırılmasında ne kadar etkili olduğunu ortaya koymak ve topluma ne kadar fayda sağladığına ışık tutmak da istenmiştir. Araştırma sonuçları; spor ve medya ilişkisinin bireyler üzerinde nasıl etkili olduğunun ve spor medyasının nasıl karşılandığının öğrenilmesi, bundan sonraki çalışmalara rehberlik etmesi, sporun ve iletişimin değerinin anlaşılması açısından önemlidir.

Keywords

Spor Medyası, Spor, Medya, Kitle İletişimi

Okunma:

İndirme: