ISSN:2148-2489
Giriş Yap Üye ol

SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİNİN SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Hedef kitlesine sporla ilgili yayınları çeşitli ortamlardan sunan kitle iletişim araçlarının hepsi spor medyası olarak adlandırılmaktadır. Spor olaylarını halka duyurma, spor bilinci yaratma ve spor kültürünü yayma işlevlerini yerine getiren spor medyası, geniş kitleleri etkileyen ve aynı zamanda onlardan etkilenen bir yapıdadır. Teknolojinin hızla geliştiği, internetin hayatımızdaki yerinin büyüdüğü ve medyanın dönüşüme uğradığı bu süreçte değişen spor medyası üzerine bir araştırma yapılması bu konudaki eksiğin giderilmesi için faydalı olacaktır. Bu çalışmayla medyanın spor bilinci oluşturulmasında, spora yönlendirmede ve spor kültürünün yaygınlaştırılmasında ne kadar etkili olduğunu ortaya koymak ve topluma ne kadar fayda sağladığına ışık tutmak da istenmiştir. Araştırma sonuçları; spor ve medya ilişkisinin bireyler üzerinde nasıl etkili olduğunun ve spor medyasının nasıl karşılandığının öğrenilmesi, bundan sonraki çalışmalara rehberlik etmesi, sporun ve iletişimin değerinin anlaşılması açısından önemlidir.


Anahtar Kelimeler


Spor Medyası, Spor, Medya, Kitle İletişimi

Yazar: İpek DİNDAR - - Melike Lale GÜLER
Sayfa Sayısı: 440-456
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15106
Tam Metin:
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.