ISSN:2148-2489

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN MERHAMET DEĞERİNİ KAZANDIRMADAKİ ROLÜ


Bu araştırma da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 5, 6,7 ve 8. sınıflara öğretim programına ek olarak hazırlanan çeşitli etkinliklerle öğrencilerin merhamet duygusuna/değerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlı ortaokulunda 5,6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören deney grubu 90 kontrol grubu 84 toplam 174 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada Kontrol grubunda öğretim programının öngördüğü şekilde dersler işlenmiştir. Deney grubunda ise araştırmacı tarafından merhamet eğitiminin kazandırılmasına yönelik zenginleştirilmiş bir içerik ve etkinlik programı uygulanmıştır. Bu kapsam da içerik ve etkinlikler görseller, video, yaratıcı drama, çalışma yaprağı, poster, afiş, istasyon, gibi birçok aktiviteyi içermektedir. Uygulama Aralık ayda başlamış ve toplam beş hafta sürmüştür. Uygulamaya başlamadan önce deney ve kontrol grubuna bir hafta önce merhamet anketi uygulanmıştır. Daha sonra 5 hafta boyunca deney grubu ile içerik etkinlikleri yürütülmüştür. Uygulama tamamlandıktan sonra son merhamet anketi her iki grubada tekrar uygulanmıştır. Ölçme aracı olarak Seher Akdeniz ve Mehmet Engin Deniz’in Pommier tarafından geliştirilen “merhamet ölçeğinin” Türkçeye uyarlanmış şekli kullanılmıştır. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde cevapları aranan probleme yönelik merhamet ölçeği ile elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda deney grubu ile yapılan aktivitelerin öğrencilerin merhamet duygusunu/değerini olumlu yönde geliştirdiği görülmüştür.


Keywords


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, Değerler Eğitimi, Merhamet Eğitimi, merhamet

Author: Muhammet Fatih GENÇ - - Mustafa USTA - İlhan COŞKUN
Number of pages: 39-70
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15103
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.