ISSN:2148-2489

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN TURİZM POLİTİKASI (1950-1960)


XIX. yüzyılda başlatılan ve XX. yüzyıla geldiğimizde etkinliği daha da artış gösteren turizm faaliyetleri, yaşanan siyasi-sosyal-ekonomik gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmiştir. Dünyada meydana gelen turizm faaliyetleri üzerinde, XX. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan II. Dünya Savaşı’nın önemli olumsuz etkileri görülürken, Türkiye’de turizm faaliyetleri bu yıllarda daha başlangıç aşamasındaydı. Bu çalışmada 1950 yılına gelinceye kadar Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde turizmin genel durumu ve turizmi geliştirmeye yönelik yapılan girişimler aktarılmış ve 1950-1960 döneminde iktidar partisi olan Demokrat Parti hükümetlerinin programlarında turizmin nasıl yer aldığına ve bu dönemde turizm alanında yapılan girişimlere yer verilmiştir. Turizmi geliştirmeye yönelik çıkarılan kanunlar ve bu kanunlara duyulan ihtiyaçlar, Türkiye’nin dönemsel şartları da dikkate alınarak yapılan çalışmalarla birlikte değerlendirilmiştir. Böylece turizm tarihi alanına katkı sağlamak hedeflenmiştir. Çalışma, ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan turizmin farklı disiplinler tarafından incelenmesine örnek oluşturmayı da hedeflemiştir.


Keywords


Turizm, Demokrat Parti, Türkiye, 1950-1960.

Author: Banu BERBER BABALIK
Number of pages: 358-371
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15099
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.