ISSN:2148-2489

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ'NDE ENERJİ VE GÜVENLİK KOMPLEKSİNİN İLİŞKİLER BAĞLAMINDA YENİDEN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI


Kıbrıs'ta yapılan son doğalgaz keşifleri, gerginliği artırmış ve Doğu Akdeniz'de bir enerji ve güvenlik kompleksi meydana getirmiştir. Bu kompleksin temel anlayışı, enerji konusunda jeopolitik ittifaklar ve bölünme çizgileri doğrultusunda oynanacak sıfır toplamlı bir oyun olarak belirlenmiştir. Bu çalışma bu yaklaşıma karşı çıkmayı amaçlamakta ve bu coğrafyadaki enerjiyi, entegre pazarlar ve karşılıklı bağımlılık çerçevesinde olumlu bir şekilde kullanılabilecek ve pozitif toplamlı bir oyun olarak değerlendirilebilecek bir eleştiri olarak kabul etmektedir. Ayrıca bu durum, uzlaşmacı bir hareket zincirini canlandırabilen potansiyel bir oyun değiştirici olarak görülmektedir. Analiz, bu kompleksin evrilebileceği konularının belirlenmesiyle sonuçlanmaktadır. Enerjinin çatışmacı mı yoksa uyumlu bir şekilde mi kullanılacağı, bölgedeki ilişkilerin bozulup bozulmayacağının belirlenmesi, temel aktörlere bağlı olduğu sonucuna varılması, enerjinin dengeleme ve yakınlaşma hususunda önemli bir unsur olduğunu ortaya koymuştur.


Keywords


Doğu Akdeniz, Doğalgaz, Kıbrıs, Enerji Güvenliği, Münhasır Ekonomik Bölge.

Author: Halit GÜR
Number of pages: 425-439
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15095
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.