ISSN:2148-2489
Giriş Yap Üye ol

ALMAN VE TÜRK NİNNİLERİNDE ÇOCUĞA YÖNELİK KORKUTMA-TEHDİT UNSURLARI VE BU UNSURLARA KARŞI KORUYANLAR


İnsanoğlunun aslında edebiyatla ilk buluşması dünyaya geldiğinde, annesinin ona söylediği ninnilerle olmaktadır. Ninni, uyutulmaya çalışılan çocuğa bir ezgi ile söylenen manzum bir edebi türdür. Bu açıdan ninni, halk edebiyatının en saf en doğal halidir. Ninniler aracılığıyla anne ile çocuk arasında bir iletişim, bir gönül bağı kurulur. Anne, ninniler yoluyla çocuğun uyuması için çeşitli ikna yollarına başvurmaktadır. Çocuğu uyumaya ikna etmek için anne ya onu ödüllendirmekte ya da onu korkutma–tehdit yoluyla cezalandırmaktadır. Bir başka deyişle, çocuğun uyuması için ninnilerde çocukla ilgili her zaman olumlu, güzel duygu ve düşünceler içermemekte, bazen de özellikle annenin sabrı tükenip yorgun düştüğünde çocuğa yönelik olumsuz duygu ve düşüncelerin bulunduğu ninniler de bulunmaktadır. Bu olumsuz duygu ve düşünce içeren ninnileri kara ninniler olarak niteleyebiliriz. Çalışmanın ana çatısını, çocuğun ağlamaması, bir an önce uyuması için çocuğa yöneltilen Alman ve Türk ninnilerindeki birtakım korkutma-tehdit unsurlarının ve bu unsurlara karşı koruyanlarının incelenmesi oluşturmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Ninni, Kara ninni. Alman ve Türk ninnileri, Korkutma-tehdit

Yazar: Şehnaz IŞIK -
Sayfa Sayısı: 192-203
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15066
Tam Metin:
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.