SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEKİ HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ KAMUOYUNDAKİ BİLİNİRLİĞİ VE FARKINDALIK YARATMADAKİ ETKİSİ: TOFD ÖRNEĞİ
RECOGNITION OF PUBLIC RELATIONS STUDIES IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS WITHIN PUBLIC OPINION AND ITS EFFECT ON RAISING AWARENESS: TOFD EXAMPLE

Author : Mehmet Nizar ASLAN
Number of pages : 171-191

Summary

Halkla ilişkiler, günümüzde tüm kurum, kuruluş ve örgütlerin ihtiyaç duydukları hedef kitleleri ile iletişim ve etkileşim kurmak suretiyle olumlu imaj yaratmak için yapılan faaliyetler bütünüdür. Sivil Toplum Örgütleri, hem kendilerini tanıtmak hem yürüttükleri çalışmaların sosyal sorumluluk bilinciyle kamuoyu yararı için güven sağlamak ve faydalı çalışmalarına toplumu ortak etmek için halkla ilişkiler faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar. Çoğu STÖ halkla ilişkiler faaliyetini doğru olarak gerçekleştirmede sıkıntılar yaşamaktadır. Bu çalışmada, STÖ’lerin halkla ilişkiler faaliyetlerinin kamuoyunda bilinirliği ve toplumsal farkındalık üzerinde etkisini incelemek maksadıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) üzerinden ampirik ve analitik bir çalışma yapılmış, örgütün yapmış olduğu halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterliliği ve doğruluğu araştırılmıştır. Bu faaliyetleri yürütürken hangi mecraları kullandığı ve ne gibi sonuçlar aldığı tespit edilmeye çalışılmış, farkındalık ve bilinirlik konusundaki eksikler ve yapılması gereken hususlar üzerinde durulmuştur. Bu makalede Medya Takip Merkezi veri tabanından faydalanılmış, 250 kişi üzerinden anket yapılmış, derneğin sosyal medya hesaplarındaki takipçi ve beğeni istatistikleri de değerlendirilmeye dâhil edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TOFD’un bu alanda yapmış olduğu çalışmaların yetersizliği ve uygulaması gereken interaktif iletişim stratejileri bir öneri demeti halinde ortaya konulmuştur.

Keywords

Sivil Toplum Örgütleri, Halkla İlişkiler, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Farkındalık

Okunma:

İndirme: