ISSN:2148-2489

MİLAS'TA ZEYTİN TURİZMİ POTANSİYELİNİN KIRSAL KALKINMA AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ


Turizm sektörü pek çok sektörle yakından ilişki içindedir. Son yıllarda kitle turizmi dışında alternatif turizm alanlarındaki gelişmeler dikkate değer şekilde öne çıkmaya başlamıştır. Özellikle kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyeti içerisinde yöresel mutfak, kültürel etkileşim, dinlenmek amaçlı kentten kırsal alanlara yönelim farklı alanlarda gelişmelerin kapısını açmaktadır. Bunlardan birisi, zeytin turizmi veya zeytinyağı turizmi olarak adlandırılan turizm faaliyetidir. Bu kapsamda, Türkiye gibi zeytin üretiminin ve tüketim kültürünün yüksek olduğu İspanya, İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde zeytin ve zeytinyağı turizmi halen önemli gelir getirici bir alternatif turizm faaliyetidir ve bu durum Türkiye için de büyük bir potansiyeli ifade etmektedir. Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretimi bakımından dünyada ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Türkiye zeytin ağacı sayısının yarıdan fazlası Ege bölgesinde, Ege bölgesindeki zeytin alanlarının %20’den fazlası ise Muğla’da bulunmaktadır. Muğla ilinin zeytin alanlarının 2/3’ü ise Milas ilçesinde yer almaktadır. Ayrıca Milas ilçe bazında Türkiye’de en fazla zeytin alanlarına sahip yerleşim yeri durumundadır. Bu yönüyle ilçenin zeytin turizmi konusunda gelişme potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca Milas zeytin turizmi ile bir niş pazar olma potansiyeline sahiptir. Bu araştırmada, Milas ilçesinde kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik olarak zeytin turizm potansiyeli ve değerlendirme olanakları tartışılmıştır. Yine dünya örnekleri de dikkate alınarak ilçede zeytin turizmi konusunda gelişmenin sağlanmasında yapılması gerekenler üzerinde görüş geliştirilmiş ve öneriler sunulmuştur.


Keywords


Kırsal turizm, zeytin turizmi, zeytinyağı turizmi, kırsal kalkınma, Milas

Author: Figen ÇUKUR - Orhan ÖZÇATALBAŞ - Tayfun ÇUKUR
Number of pages: 21-37
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36641
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.