ISSN:2148-2489
Giriş Yap Üye ol

HUZUR EVLERİNE İLİŞKİN TOPLUMSAL ALGI ÜZERİNE BİR İKİLEM: “BEYAZ MELEK” FİLMİ


Bu araştırma huzurevlerine ilişkin içerdiği mesajlarla toplumdaki olumsuz huzurevi algısının yapılanmasında önemli rol oynadığı düşünülen bir sinema filmine dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı “Beyaz Melek” adlı film seçilmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 65 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda “Beyaz Melek” filminin toplumda huzur evlerine ilişkin algı üzerinde bir ikilem oluşmasına ilişkin mesajlar içerdiği, bununda huzur evlerine ilişkin olumsuz algının yaygınlaşmasında etkili bir rol oynayabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca filmin öğrencilerde huzurevlerine ilişkin olumsuz algıların, toplumda nasıl oluştuğuna ilişkin bilgi edinme, farkındalık ve duyarlılık kazanma konusunda da eğitici katkılar sağlayabileceği söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


Huzurevi, Toplumsal Algı, ikilem, Sinema,Beyaz Melek Filmi

Yazar: Ertuğrul TALU -
Sayfa Sayısı: 157-170
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15023
Tam Metin:
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.