2023 VİZYONU KAPSAMINDA SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL SORUNLARI: ANTALYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
INSURANCE SECTOR’S CURRENT PROBLEMS WITHIN 2023 VISION: A RESEARCH ON ANTALYA

Author : Davut KARAMAN
Number of pages : 411-422

Abstract

Bu çalışma Türk sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren acentaların yaşamakta olduğu sorunları belirlemek ve tespit edilen sorunların TOBB tarafından hazırlanan “sigorta acentaları 2023 vizyonu” çerçevesinde incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında Antalya ilinde faaliyet gösteren 65 sigorta acentası sahibi ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar neticesinde sektörde yaşanan en önemli sorunlardan bazılarını düşük komisyon, kalifiye personel eksikliği, haksız rekabet, bilinçsiz müşteri, yetersiz reklam, ahlaki olmayan kaza raporları, acenta sayısının fazlalığı, müşteriye eksik ve yetersiz bilgi verme olarak sıralamak mümkündür. TOBB tarafından 2014 yılında hazırlanan “sigorta acentaları 2023 vizyonu” isimli araştırma raporunda da benzer sorunların tespit edildiği görülmektedir. Raporda bu sorunların çözümü için bazı önerilerde bulunulmuş ve acentalar için 2023 vizyonu belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında elde edilen sorunlarında yine aynı paralelde olması, bunların çözümü için etkili adımların atılmadığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Sigorta Acentesi, Güncel Sorunlar, 2023 Vizyonu, TOBB.

Read:639

Download: 219

Atıf Bulunamadı