TÜRKİYE’DE YAŞLILARA SUNULAN HİZMETLERİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAŞLILIK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ
EVALUATION of THE SERVICES OFFERED to OLDER PERSONS in TURKEY WITHIN THE FRAMEWORK of THE UNITED NATIONS (UN) PRINCIPLES for OLDER PERSONS: ANKARA SAMPLE

Author : Yasemin ERTAN KOÇAK - - Sema BUZ - Özlem GÖZEN
Number of pages : 388-410

Abstract

Bu araştırma ile BM Yaşlılık İlkeleri çerçevesinde Türkiye’de yaşlılara sunulan hizmetleri değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Ankara ilinde çalışan ve mesleki uygulamalarını yaşlılık alanında yürüten sosyal çalışma görevlilerinin yaşlılara sunulan hizmetler hakkındaki görüşleri öğrenilmiştir. Sosyal çalışma görevlisi yasal olarak; psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek elemanıdır. Araştırma nicel araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Ankara ilinde sosyal hizmet merkezleri, huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan 100 sosyal çalışma görevlisi ile yüz yüze görüşülmüştür. Araştırma sonucunda kurum bakımının yaşlının iyilik haline göreli katkıda bulunduğu; yaşlıların temel gereksinimlerini karşılama konusunda kurumsal düzenlemelere ihtiyaç olduğu; huzurevlerinin yaşlıların katılımı açısından yeterince destekleyici uygulamalar geliştiremedikleri ortaya çıkmıştır.

Keywords

Anahtar kelimeler: Yaşlı Refahı, Sosyal Hizmet, BM Yaşlılık İlkeleri.

Read:774

Download: 214

Atıf Bulunamadı