CUPPİT'İN NON-REALIZMIN OTONOMI BİR ELEŞTİRİSİ.
A CRITIC OF CUPITT’S NON-REALISTS’ AUTONOMY

Author : Mohammed HASHİRU
Number of pages : 636-647

Abstract

Din Felsefesi, dinsel gerçekçilik ile gerçek dışılık arasındaki bir başka tartışmada sıkıştı. Dini olmayan gerçekçiliğin savunucusu Don Cupitt bu tartışmada önemli bir figürdur. Cupitt'in gerçekçilikle ilgili olmayan yazıları, 1980'lerde yayınlanan çalışmalarının çoğunda bulunabilir. Nietzsche, Wittgenstein ve bazı modern Fransızlardan bazı izlere sahip olmak bu radikal teolog / filozof kendi felsefi dostluğunu belirledi. Cupitt'in tezinin merkezinde modern insanlığın günümüz insanı için zorlayıcı bir neden olarak realist Tanrı'ya olan inancının otoriter doğasından kaynaklandığı iddiası var. Modernlikle başa çıkmak için, ancak, insanlar kendi yasalarını yapabilmeli ve kendileri üzerinde empoze edebilmelidir. Özerklik çağrısında bulundu. Birçok realist, Cupitt'in özerklik iddiasında bir hata bulsa da, savunduğu özerklik, teolojik ve felsefi tartışmalarda yeterli savunmaya sahip olmadığı görülümektedir.

Keywords

Felsefe, Din, Cupitt, eleştiri, otonomi

Read:630

Download: 364