BİST SINAİ ENDEKSİ İLE ÇEŞİTLİ METALLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN BIST INDUSTRY INDEX AND VARIOUS METALS: TODA-YAMAMOTO CAUSALITY TEST

Author : Sümeyra GAZEL
Number of pages : 287-299

Abstract

Metaller geçmişten günümüze birçok devlet, kurum ve kişi açısından önem arz etmektedir. Sanayi kuruluşları açısından ham ya da yardımcı madde niteliğinde olması sebebi ile dikkat çeken metaller, son zamanlarda bir yatırım aracı olarak da portföylerde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul (BIST) Sınai Endeksi ile sıklıkla kullanılma kriterine göre seçilen metaller (bakır, alüminyum, nikel, kurşun) arasındaki ilişkinin 2004:08-2016:08 yılları arasındaki süreç için Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelenmesidir. Analiz sonuçlarına göre alüminyum ve bakırdan BIST Sınai Endeksine doğru bir nedensellik tespit edilirken diğer metaller için Sınai endeksine doğru nedensellik saptanamamıştır. Ayrıca karşılıklı nedensellik ilişkisi incelendiğinde BIST Sınai Endeksinden alüminyum ve bakıra bir nedenselliğin olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

BIST, Sınai Endeksi, Metaller, Toda-Yamamoto, Bootstrap

Read:701

Download: 245