“ÖLMEZ AĞACIN” ÖLÜMSÜZ LEZZETLERİ: DİDİM’DE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDAN HAZIRLANAN YÖRESEL YİYECEKLER
IMMORTAL FLAVOURS OF THE “ETERNAL TREE”: LOCAL FOODS PREPARED WITH OLIVE AND OLIVE OIL IN DIDIM

Author : Osman ÇULHA - - Aytekin KALKAN
Number of pages : 252-286

Abstract

Rakip turizm kentleri ile kıyaslandığında, Türkiye’nin turizm kentlerinden biri olan Didim, turizmde hak ettiği ilgiyi görememektedir. Didim’de deniz, kum, güneş ve tarihi çekiciliklere ek olarak, Akdeniz üçlüsünden biri olarak kabul edilen ve kültürel izleri tarihöncesi çağlardan başlayıp günümüze kadar uzanan zeytin ve yağından hazırlanan yöresel yiyecekler ön plana çıkartılarak, yöresel yiyeceğin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel faydalarından yararlanılabilir. Bunun için öncelikle zeytin ve zeytinyağından hazırlanan yöresel yiyeceklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Didim’de zeytin ve zeytinyağından hazırlanan yöresel yiyecekleri belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için Didim’e Balkanlar’dan gelerek yerleşen yöre sakinlerden veriler, nitel veri toplama tekniklerinden yararlanarak toplanmış ve betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, yöre sakinlerinin mutfak kültürünün ana unsurunu zeytinyağı oluşturduğunu ve çorbalar, salatalar, ot kavurmaları, hamur işleri, ana yemekler, tatlılar ve mezeler gibi birçok yemeğin zeytinyağı ile hazırlandığını ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, destinasyon imajını geliştirmek isteyen yöneticilere fayda sağlayacaktır.

Keywords

Yöresel Yiyecekler, Zeytin ve Zeytinyağı, Didim

Read:690

Download: 245